Nya standardavtal

NLM 19 Allmänna bestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

NLS 19 Allmänna bestämmelser för leverans av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Läs mer om Standardavtal under Avtal om köp av produkter.

Läs mer om olika Standardavtal här.